Προφίλ

Λίγα Λόγια

Η Vatery Service Hellas παρέχει από το 1996 υγειονομικές υπηρεσίες απολύμανσης, μυοκτονίας και απεντόμωσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Μια διεπιστημονική ομάδα συμβούλων από όλους τους χώρους αναλύει και σχεδιάζει εφαρμογές και μες σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό παρεμβαίνει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων, τρωκτικών και κι μικροβίων που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Δραστηριότητες

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ